HOME      CATALOGUE       HIGHLIGHTS      BIDDING FORM       CONDITIONS       CONTACTS


143
Prgamendil illustreeritud kinkekiri kindralmajor Pistorile teenete ja hea teenistuse eest Trgi sjas. Kinkekirjaga antakse talle seni renditud Laimjala misa valdused priseks, koos kogu vara, klade, maade ja metsadega. Kinkekiri on omakeliselt allakirjutatud Imperaator Paul I poolt ja riigipitsatiga (millest on silinud hbedane karp) kinnitatud, Gatinas 1798 aastal 27. augustil. Teise lehe prdel mrkused maksude ja riigilivude tasumise kohta /

A letter signed by Emperor Paul I about giving Laimjala manor as a gift to General Pistor for the services in the Turkish war /

Жалованная грамота императора Павла I генерал-майору Пистору о дарении мыйзы Лаимъяль на острове Сааремаа.

Haamrihind: / Hammer price: 120000 EEK / 7692 EEK
 
 

206 Kapp jahistseeniga
Kapp jahistseeniga
19. sajand St. Peterburg, firma Loviton / pähklipuu / h 173,5 cm /

Haamrihind: / Hammer price: 195 000 EEK / 12 500 EUR

HOME      CATALOGUE       HIGHLIGHTS      BIDDING FORM       CONDITIONS       CONTACTS

Created by LUXOV.COM